Anasayfa Şirketler Logo Yazılım, satış gelirleri yüzde 25 artırdı